Privacyverklaring

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we via https://www.reisduikers.nl/ over u verkrijgen. We raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen. In onze verwerking voldoen we aan de vereisten van privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring en op basis van uw toestemming.
 • Wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden.
 • Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren, te verwijderen, of over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen, waaronder (START)TLS / SSL / DANE encryptie.

Als u vragen heeft of precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

Doel, gegevens en bewaartermijn:

Wij ontvangen of verzamelen mogelijk persoonsgegevens voor een aantal doeleinden die verband houden met onze bedrijfsvoering, waaronder de volgende:

 • Verwerking van contactgegevens bij contactopnames.

Reisduikers.nl verwerkt de persoonlijke gegevens die je aan ons verstrekt door bijvoorbeeld het invullen van het contactformulier of het plaatsen van een reactie bij één van onze artikelen. Dit zijn de persoonlijke gegevens die wij verwerken:

 • Een voor- en achternaam
 • Een e-mailadres
 • Eigen website

Wij bewaren deze gegevens totdat ze niet langer nodig zijn voor het bereiken van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist is.

 • Het verzamelen en analyseren van statistieken voor site verbetering

We verzamelen gegevens van onze websitebezoekers om onze website te verbeteren en inzicht te krijgen in het gedrag van onze gebruikers. Om dit te doen, verzamelen we gebruikersgegevens zoals welke pagina’s je hebt bezocht, wanneer dit is gebeurd en welke browser je gebruikt. Deze informatie wordt verwerkt met behulp van Google Analytics.

We bewaren deze gegevens totdat ze niet langer nodig zijn voor het bereiken van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Cookies:

Op Reisduikers.nl maken we gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Deze kleine tekstbestanden worden bij je eerste bezoek aan onze website opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De cookies hebben hoofdzakelijk een technische functie, waardoor de website goed werkt en jouw voorkeursinstellingen worden onthouden. Daarnaast helpen ze ons om de website te optimaliseren en relevante advertenties te tonen.

We willen benadrukken dat cookies geen persoonlijke informatie zoals e-mailadressen of telefoonnummers opslaan en volledig veilig zijn. Je kunt cookies op elk gewenst moment verwijderen. Na het verwijderen moet je mogelijk wel opnieuw je voorkeuren instellen.

Bij je eerste bezoek aan Reisduikers.nl kun je via de cookiemelding aangeven of je cookies accepteert of de instellingen wilt wijzigen. Ongeacht je keuze worden er twee cookies geplaatst: Google Analytics en Google Tag Manager.

Delen met andere partijen:

Reisduikers.nl deelt alleen informatie met derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit kunnen onder andere hostingproviders en analytische diensten zijn.

Beveiliging:

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

De beveiligingsmaatregelen die we gebruiken bestaan uit:

 • (START)TLS / SSL / DANE Encryptie

Links:

Op Reisduikers.nl vind je links naar andere websites. We streven ernaar om te linken naar kwalitatieve websites waarvan we denken dat de inhoud accuraat is. Houd er echter rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het gebruik van deze andere websites en de inhoud die je daar vindt. Evenmin zijn we verantwoordelijk voor de privacyrichtlijnen van deze andere websites.

Wijzigingen in deze privacyverklaring:

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen.

Toegang verkrijgen tot en wijziging van uw gegevens:

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

 • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
 • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken.
 • Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk vermeldt wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

Een klacht indienen:

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactinformatie:

WebInstal

Groenvelderweg 16

Nederland

Website: https://reisduikers.nl

E-mail: luuk@reisduikers.nl

Scroll naar boven